Informasjon fra Fugleredet

Velkommen til FUGLEREDET! Vi er en småbarnsavdeling med 15 barn i alder 1-2 år. Fugleredet legger vekt på et innbydende og lærerikt fysisk miljø hvor barna kan utfolde seg innen lek, omsorg og prosjektarbeid. "Det kompetente barnet" står i fokus hvor de skal få være aktive i sin egen læring, men vi voksne skal være der for å veilede de på veien, uten å undervise. Fugleredet er et sted hvor vi bygger vennskap og relasjoner, og lærer å ta egne valg.

 

 

 TYTTEBÆRETS HEIAROP: 

TYTTEBÆRET BARNEHAGE DET ER BRA!

TYTTEBÆRET BARNEHAGE HIPP HURRA!

 

Vår samlingsang:

KOM NÅ HER
Jeg gikk en tur på stien