Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

Til FAU velges det hvert år to repr. fra hver avdeling i barnehagen på høstens foreldremøte. (Tre av disse velges igjen som repr i Samarbeidsutvalget - SU).

FAU hovedoppgaver:

-Ansvar for gjennomføring av dugnader. Primært en dugnad om våren og en om høsten.

-Ansvar for organisering av barnehagens deltagelse i 17.maitoget.

-Avholde foreldrerådsmøte i etterkant av Årsmøtet

-Ansvar for juletrefest, sommerfest og evt andre sosiale arrangementer som inkluderer barn og foreldre.

 

 

FAU sept 2018 - sept 2019

Heidi Sørby (Bjørnehula)  LEDER + SU-medlem Tlf:97952216

 

Stine Hansen (Fugleredet) SU-medlem

Trine Riiser (Fugleredet)

Petter Veland (Revehiet)

Siv B. Åsvestad (Bjørnehula)

(Info om SU finner du under annet punkt under menyen "Om oss")