Søke om plass i barnehagen

Alle barnehagene i Spydeberg kommune har felles ventelister og samordnet opptak. Søknadsfrist er 1. mars.

For søknadsskjema gå inn på Spydeberg kommune sine hjemmesider, www.spydeberg.kommune.no

Dersom du trenger søknadskjema for skriftlig søknad får du det ved henvendelse til Spydeberg kommunes servicetorg tlf: 69 68 20 00

Ved søknad om plass utenom hovedopptaket, ca 1. mars, bes dere ta kontakt med oss.