Barnehagens styre

Barnehages styre består av foreldre, fortinnsvis, som blir valgt inn på Årsmøtet, som avholdes hver vår - i april. Styret er barnehagens øverste organ, og er daglig leders arbeidsgiver. I styret behandles overordnede saker av organisatorisk og økonomisk art. Dersom dere har forespørsler eller saker til styret, finner dere kontaktinfo under her.

I tillegg til fire foreldre (+ to til som er vara), deltar daglig leder og en repr. for de ansatte. 

Styrearbeidet er både viktig og ineressant. Er du med i styret kompenseres du med fritak for  dugnadene i styreperioden, (årsmøte-årsmøte) samt en påskjønnelse i form av honorar.

Det er daglig leder som rapporterer til styret om drift. Styret bør spesielt vektlegge dennes vurderinger og synspunkter som har pedagogisk og praktisk karakter i forhold til forslag fra styret. Styret vurderer forslag fra de ansatte vedrørende praktiske gjennomføringer, trivselsfaktorer etc ut i fra om det er økonomisk forsvarlig og er i samsvar med barnehagens retningslinjer.

Styret har møter ca 6-10 ganger i året

Les mer om styret i vedtektene våre.

Sist valgte styre:

Ingunn C. Harbu (2017-2019)  -Leder med mail: i-charbu@online.no Tlf: 41213231

Cecilie Leivestad (2018-2020) -Nestleder med mail cecilie_iselin@yahoo.no  Tlf: 915 96 829

John Ivar Nelson (2017-2019) john.ivar.nelson@gmail.com

John Halvor Hvalshagen (2018-2020) johnhalvor@gmail.com

Vara: Anne Marte Kristiansen og Stine Moen - begge (2018-19)

 

Ta kontakt! Still spørsmål! Kom med forslag! Vi ønsker at dere alle engasjerer dere!

Si ifra om det dere liker og ikke liker.

Tyttebæret barnehage er DERES EGEN barnehage :) Dere har stor påvirkningskraft.

Saker av "hverdagslig" karakter sendes til daglig leder styrer@tyttebaret.no

Saker av alvorligere karakter som overordnet drift, og alvorlige klager sendes styreleder. Se over.