Trafikksikker barnehage

Tyttebæret barnehage er godkjent som trafikksikker barnehage av Trygg Trafikk 2018

For å få godkjenning som trafikksikker barnehage er det en rekke kriterier som må innfris.

 

TRAFIKKSIKKERHET I BARNEHAGEN:

*Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og opplæringsarbeidet og er nedfelt i vår årsplan.

*Vi stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester,

*Vi har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots.

 

TRAFIKKOPPLÆRING I BARNEHAGEN:

*Barna lærer trafikkregler for fotgjengere

*Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken.

*Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks.

 

SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG HJEM:

*Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte.

*Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen.

*Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter.