Priser

BETALINGSSATSER gjeldende fra 01.01.2020

Oppholdsbetaling+mat

100 % plass: 3.135kr + 360kr

80 % plass: 2.625kr + 295kr

NB! Indre Østfold kommune opplyser at foresatte til barn i barnehagen kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen. Ordningen slår inn i forhold til husholdninger med en lavkapital-og personinntekt.

 

Søskenmoderasjon: 2. barn: 30% reduksjon, 3. barn 50% reduksjon. Ordningen gjelder også mellome SFO og barnehage.