Vedtekter

Barnehagen har to sett vedtekter. Det ene gjelder for foretaket, det andre for daglig drift av barnehagen. Disse må sees i sammenheng