Når barnet skal begynne i barnehagen

Velkommen til Tyttebæret barnehage :) Alle nye barn, enten de har redusert plass eller ikke, starter som hovedregel opp med tre påfølgende/ sammenhengende dager.