Informasjon fra Revehiet

Revehiet er en avdeling med 17 barn mellom 2-5 år. Vi er opptatt av å se potensiale i alle barn, uansett alder. Alle barn er kompetente på deres unike måte. Revehiet arbeider med prosjekter ut i fra barnas interesse og legger tilrette for aktviteter slik at barna kan uttrykke seg på sin måte. I hverdagen er vi opptatt av vennskap, felleskap, kommunikasjon, lek, glede, estetikk og friluftsliv.