Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Til FAU velges det hvert år to repr. fra hver avdeling i barnehagen på høstens foreldremøte. (To av disse velges igjen som repr i Samarbeidsutvalget - SU).

FAU hovedoppgaver:

-Ansvar for gjennomføring av dugnader. Primært en dugnad om våren og en om høsten.

-Ansvar for organisering av barnehagens deltagelse i 17.maitoget.

-Avholde foreldrerådsmøte i etterkant av Årsmøtet

-Ansvar for juletrefest, sommerfest og evt andre sosiale arrangementer som inkluderer barn og foreldre.

 

 

FAU sept 2020 - sept 2021

Mats Stick (Fugleredet) LEDER og SU-medlem Tlf: 979 00 430

Karina Daviden (Fugleredet)

 

Karin Anne Cartner (Revehiet) 

Laura Kate Sydengen (Revehiet) SU-medlem

 

Katharina Jevanord (Bjørnehula)

Agnieszka Malgorzata Szatalowicz (Bjørnehula)

 

(Info om SU finner du under annet punkt under menyen "Om oss")