Vårt verdigrunnlag

Det er mer og mer vanlig at barnehager selv har egne uttalte verdier de ansatte skal etterleve gjennom sine handlinger i det daglige arbeidet. Overfører vi tanken fra egne personlige verdier vil vi altså kunne stille oss følgende spørsmål: "Hva betyr noe, og hva er riktig og viktig for barnehagen"?

Under kan dere lese om våre viktigste verdier:

Tyttebærets verdigrunnlag