BARNEHAGEN VÅR

VI ER LEKNE- VI FØLGER BARNAS SPOR- VI ER NYSGJERRIGE! I Tyttebæret har vi stort fokus på å jobbe i små grupper og med prosjekter. Vår erfaring er at barna lettere holder fokus og det blir mer rom for gode samtaler når vi jobber i grupper. På den måten får barna større glede av aktivitetene. Vi er inspirert av Reggio Emilia og dette kommer til uttrykk i valg av prosjekter, dokumentasjon og ønske om en rød tråd i det vi gjør. Vår åpningstid er fra kl. 06.45 - 17.15. Barnehagen har dette barnehageåret totalt 50 små og store barn.

Tyttebæret Barnehage SA ble offisielt åpnet i desember 2003.

Det er dere foreldre som eier barnehagen. Hver familie kjøper en andel i andelslaget ved oppstart i barnehagen. Denne tilbakebetales når barnet slutter hos oss. Barnehagens foreldre velger selv styremedlemmer til barnehagens styre.

Vi har tre avdelinger: Fugleredet, Bjørnehula og Revehiet.

Vår pedagogiske plattform er inspirert av den skapende filosofiske pedagogikken i Reggio Emilia. Vi ønsker at barna skal lære gjennom samhandling med andre barn, det fysiske miljøet og kompetente, nysgjerrige voksne. Vi er opptatt av gjenbruk og ønsker å tilby barna rikelig med ulike materialer. Det fysiske miljøet er stadig i endring i takt med barnas behov og ønsker.

Prosjektarbeidsformen vi benytter oss av er en metode for at barna skal kunne fordype seg i ting som opptar dem. Det viktigste er at det er en prosess som involverer barnet på en slik måte at det foregår lærling og utvikling. Det krever voksne som tør å ikke vite hvor veien går og som gir barna tid og mulighet til å reflektere.

Vårt barnesyn: "Gjennom å se på barnet som kompetent og ressurssterkt ønsker vi at barnet skal være aktiv i egen læring. Vi voksne skal være tett på og hjelpe barna til å se muligheter uten å undervise."

 

VELKOMMEN TIL OSS!