Barnehagens Samarbeidsutvalg (SU)

Hovedoppgaven til SU er å behandle årsplanen for den pedagogiske virksomheten og å være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU avholder primært 2 møter i året.

SU består av:

To repr. fra FAU

To repr. fra ansatte i barnehagen