Informasjon fra Bjørnehula

VELKOMMEN TIL BJØRNEHULA, en avdeling med 18 barn i alder 2-5 år. Bjørnehula ønsker å tilrettelegge for et rikt og positivt læringsmiljø, der prosjektarbeid, omsorg og lek står sentralt. Vi ønsker å tilby barna et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Personalet på Bjørnehula er opptatt av "det kompetente barnet". Barna skal være aktive i egen læring. Vi voksne skal være tett på, og hjelpe barnet til å se muligheter uten å undervise.